Výhoda stavebnic

Výhody stavebnic si uvědomují již tvořivě orientované děti, které si tímto způsobem hrají. Dobře ví, že je možné v rámci možností jednotlivých dílů sestavit mnoho variant. To samé si uvědomíte i vy, jestliže se rozhodnete stavět betonové oplocení.

Základem jsou vždy svislé sloupky, které jsou buď tzv. průběžné, koncové, či rohové – pro zakončení dvou na sebe kolmých stěn. Sloupky se napevno zabudují do země, mohou se však zabetonovat i do základové desky nebo betonového, či kamenného soklu. Důležité je u nich dodržet správný odstup, aby se mezi ně mohly zasouvat tenké armované prefabrikované desky.

hyacint u zdi

Mezi sloupky se však nemusí nutně zasouvat jen desky, mohou sloužit i jako opěrný bod pro dřevěné latě a plotovky, pro svařované, kované ocelové ploty, je možné mezi ně zasunout i konstrukční dřevovláknité desky, které mohou v části pozemku nahrazovat kompostér, truhlík pro květiny, či výběh pro zvířata.

květina u zdi

Nepodceňujte hmotnost betonových panelů

Betonové sloupky na plot Montáž MPC jsou součástí propracovaného výrobního programu, kam patří i ploché desky (panely), nejčastěji o rozměrech 50 x 200 cm, s tloušťkou 40 mm. Jestliže uvažujete stavět tímto způsobem oplocení, které může být až dva a půl metru vysoké, případně doplněné dřevem, či kovem, mějte na paměti, že každá z desek váží přibližně 75 kg. To vyžaduje dodržování bezpečnostních předpisů a pracovních postupů při manipulaci s těmito břemeny – musí se skladovat a převážet ve svislé poloze, musí být důkladně zajištěné, a při zasouvání desek mezi sloupky ve větších výškách je vhodné využít potřebnou techniku, např. autojeřáb.

Vzhledem k uvedené hmotnosti desek se také doporučuje u náročnějších typů staveb s vyšší výškou oplocení zajistit odbornou montáž, jako součást dodávky, kdy má klient zajištěnu záruku na provedenou práci.