Ochrana hlavy

Jenže jsou situace, kdy se nedá udělat ani jedno ani druhé. A zde je třeba si chránit alespoň hlavu. Jakoukoli pokrývkou, v nejhorším případě si…