NÄ›kteří již asi plánují léto. NÄ›jaké cesty, kam pojedou, kudy se vydají, nebo kde budou jen tak polehávat. Ví, že je to bude stát peníze, a proto také budou celý rok pracovat od svÄ›tla do tmy, aby si týden, nebo nÄ›kdy dva mohli užít dle svého. Je skuteÄnÄ› málo lidí na svÄ›tÄ›, kterým by kdokoli platil za to, že cestují. Což je Å¡koda, protože by ten nÄ›kdo byl jistÄ› zavalen žádostmi na sto let dopÅ™edu. Takto vÅ¡ak si vÄ›tÅ¡inou musíme vÅ¡echno zaplatit. A že dnes již asi není nic zrovna laciného, to víme. Klasické venkovské hospody s gulášovkou zlikvidovala doba a finance. Snad jeÅ¡tÄ› v turistických destinacích se dá pojíst, ale cenou už nebudou klasické lidové, ale pÄ›knÄ› zvýšené.

vlak

Ono se totiž musí uživit taky ti nahoÅ™e, aby nám neumÅ™eli hlady, protože sami nic vÄ›tÅ¡inou neumÄ›jí a poctivou prací by se neuživili. Ale pryÄ od tohoto tématu. Jdeme zpátky k cestování. I to je samo o sobÄ› dosti drahou záležitostí. Vlak není z nejlevnÄ›jších, ale to se nedá nic dÄ›lat. Ten, kdo má vlastní vůz, zajede si tam kam potÅ™ebuje a nÄ›jaký vlak Äi autobus neÅ™eší. OvÅ¡em ne vÅ¡ichni chtÄ›jí cestovat takto, a proto musí použít veÅ™ejnou dopravu. NÄ›kdo radÄ›ji autobus a druhý radÄ›ji vlak. Každý si brání to své. Tomu tÅ™etímu je to srdeÄnÄ› jedna, hlavnÄ› aby se dostal z bodu A do bodu B a má klid.  

autobus

Za Äasů komunistů si ÄlovÄ›k koupil jízdenku na vlak a jel. Nyní je tÅ™eba dávat pozor, kde má která spoleÄnost vlaky a nejet s nÄ›jakou jinou. Jízdné vám nikdo nevrátí a jeÅ¡tÄ› vás „napálkují“ za to, že vám museli prodat jízdenku v jejich vlaku. Jakoby, tím o nÄ›co pÅ™iÅ¡li. PÅ™esto se cestování rozvíjí a stává se koníÄkem pro stále více a více lidí. VÅ¡ichni tito milovníci se vydávají na cesty pÅ™edevším o víkendech a celé si to řádnÄ› vychutnávají. Čím delší cesta tím jsou spokojenÄ›jší a když se pak vrátí domů. Mají naÄ vzpomínat. A také vyprávÄ›t.