Je to už asi deset let, kdy jsem poprvé dostala opravdu geniální a perfektní digitální hodiny. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem jeÅ¡tÄ› pÅ™ed deset lety byla spíše zvyklá na to, že mám takový starodávný budík, který mÄ› vždycky vzbudí, jak se ho nastavím. Je logické, že tohle umí také digitální hodiny, jenomže já jsem chtÄ›la nový budík. Vůbec jsem netuÅ¡ila, že mi maminka koupí digitální budík. Já jsem sice už byla ráda, že mám nÄ›co nového a top vychytávky a lepší techniku než vám dříve. Ale zase mi trvalo opravdu hodnÄ› dlouho, než jsem se nauÄila s tímhle zacházet. Bylo tam asi deset Äudlíků.

Mám ráda staré budíky.

A když je nÄ›kde více jak tÅ™i Äudlíky, tak jsem skoro ztracená. NetuÅ¡ila jsem, že to bude opravdu tak moc složité, proto nakonec se stalo to, že jsem musela po požádat svého bratra, aby mi ukázal, jak se s tímto budíkem zachází. I když jsem se docela stydÄ›la, protože vÅ¡ichni u nás v rodinÄ› umÄ›li zacházet s digitálním budíkem a také s digitálním rádiem. Já jsem asi byla spíše taková jeÅ¡tÄ› zastaralá a zpomalená, protože mÄ› tohle vůbec nÄ›jak neÅ¡lo do hlavy. A i když jsem tohle vÅ¡echno dÄ›lala podle návodu, tak jsem stejnÄ› byla bezradná. Musím říct, že se mi urÄitÄ› rodina musela smát, jenomže pozdÄ›ji.

Retro budík je super.

Jenomže prostÄ› asi na to nemám buňky. Nemám buňky na techniku a na nÄ›jaké další technické postupy. Nakonec to dopadlo tak, že jsem se to sice nauÄila, ale stále jsem mÄ›la takhle v duchu takový pocit, že asi taková dokonalá technika nebo digitální vÄ›ci pro mÄ› nejsou. Já vím, že se smÄ›jete, že digitální budík je úplnÄ› jednoduchý a že to tÅ™eba zvládne ovládat i Å¡estileté dítÄ›. Tohle je sice pravda a rozumím tomu a chápu to a nic proti tomu nemám, ale kolikrát si říkám, proÄ tohle musím mít tak, jenom když to mají ostatní? PÅ™eci nemusím mít vyspÄ›lou techniku, když to mají ostatní, záleží na tom, co pÅ™eci chci já.