Podle mého názoru je zdraví opravdu důležité a je na prvním místÄ›. Je snad pro každého ÄlovÄ›ka důležité, ale nÄ›kdy mi opravdu hodnÄ› vadí, že nÄ›kteří lidé vůbec nedbají o to, že jsou zdraví a je jim to úplnÄ› fuk. Nebo nÄ›kteří lidé berou se zdraví opravdu jako samozÅ™ejmost. Jako samozÅ™ejmost své zdraví berou hlavně ti, kteří netrpí žádnými problémy. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů jsou to právÄ› mladí lidé. Protože mladí lidé netrpí tÅ™eba takovými nemocemi, kteří tÅ™eba mají starobní důchodci, tÅ™eba vysoký krevní tlak nebo cukrovka, obezita anebo tak podobnÄ›. Nebo Alzheimerovu chorobu nebo demencí a podobnÄ›, je toho opravdu hodnÄ›.

Dávám si záležet na pohybu.

Tady vlastnÄ› každý ÄlovÄ›k pochopí, že když bude nemocný, že už to nebude ono, že už ten život nebude tak dokonalý, jako byl dříve. SamozÅ™ejmÄ›, že neříkám, že když ÄlovÄ›k je nemocný nemůže žít dokonalý a poklidný život jako úplnÄ› zdravý ÄlovÄ›k. SamozÅ™ejmÄ›, že tohle také jde, ale tÅ™eba potom, když jste na vozíku ochrnutí, tak je potom logické, že mnoho vÄ›cí dÄ›lat vy nemůžete. Nemůžete tÅ™eba hrát fotbal a podobnÄ›. Moje sestÅ™enice je právÄ› ochrnutá na vozíku, není tam od narození, ale je tam posledních Å¡est let. Mojí sestÅ™enici je pÄ›taÄtyÅ™icet let, takže si jistÄ› dokážete pÅ™edstavit, jak to pro ni bylo opravdu hrozné, když musela po tolika letech být na invalidním vozíku, protože ona spadla z konÄ› a poranila si míchu.

Zdravá strava je základ.

MÄ›la nÄ›co s páteří a od té doby vůbec nemůže chodit a jezdí jenom na invalidním vozíku. Od pasu dolů je úplnÄ› ochrnutá. Moje sestÅ™enice takhle žít už dlouho nechtÄ›la, ale Å™ekla, že takhle to asi má být, že jí to je asi přáno, že to mÄ›la psáno v osudu. Já vím, že tohle nÄ›kdy smutné a takové netaktní a že je to Å¡patné, ale jednoduÅ¡e nehody se stávají. Já vím, že je to prostÄ› hloupé, ale ÄlovÄ›k by si mÄ›l opravdu svého zdraví vážit a mÄ›l by dÄ›kovat snad každý den. Bohužel zdraví si nikoho nevybírá. ČlovÄ›k nikdy neví, jak dlouho tady bude. Nezáleží na tom, jestli jste mladí, staří anebo dÄ›ti. Nehoda bohužel se může stát kdykoliv, a to vÄetnÄ› zhorÅ¡eného zdraví.