Sběratelství je vcelku známý a starý koníček, ale dokáže opravdu nadchnout a plně člověka pohltit, někdy až tak, že pro vzniklé sbírky je třeba vyčlenit speciální místnost.

Sbírat lze takřka cokoli, co lze uchovávat a organizovat. Já osobně jsem jako malá sbírala plechovky od nápojů, jako starší pak krabičky od cigaret.

Sbírání některých předmětů je tak časté, že tato oblast má i vlastní název, patří sem třeba:

· Bibliofilie – sbírání starých i nových knih
· Filatelie – sbírání poštovních známek
· Numismatika -sbírání mincí
· Filografie – sbírání autogramů
· Filokartie – sbírání pohlednic
· Militarie – sbírání armádních předmětů

Ovšem sbírají se i věci méně tradiční. V roce 1965 vznikl Klub sběratelů kuriozit, který sdružuje členy sbírající netradiční předměty. Má přibližně 1000 členů, vydává vlastní časopis a pořádá pravidelná setkání a výstavy. Mezi tyto netradiční obory sběratelství patří určitě sbírání pivních suvenýrů, etiket, tácků, zátek atd., sbírání sýrových etiket, kapesních kalendářů, čajových sáčků, cukříků, miniatur, anekdot, hlavolamů či obalů od čokolád, to ale zdaleka není vše.

Velmi krásné, alespoň pro mne, je i sběratelství turistických známek či vizitek, které je zároveň spojeno se zážitkem z návštěvy nejrůznějších míst naší země. Kromě toho to může být i pěkná rodinná tradice.
Sběratelství přináší radost a svým způsobem i soutěživost. V rámci sběratelství mohou vznikat i velmi cenné sbírky a může tak jít o jistou formu investice. Mezi cenné sbírky patří především sbírky historických předmětů, obrazů, mincí či známek. Tyto sbírky lze i různě vystavovat a zpřístupňovat širokému publiku.

Sběratelství je do jisté míry časově a jak už bylo psáno výše, někdy i finančně náročné. Sběratelé předměty do sbírek shánějí a posléze je pečlivě organizují a zařazují, archivují a starají se o ně. A to často stojí čas i peníze. Nicméně u věcí jako krabičky od zápalek, pohlednice či různé etikety se velkých investic bát spíše nemusíte.

Shrnu-li nějak tento koníček, je krásný a svým způsobem může být i velmi užitečný a poučný, protože v mnoha sbírkách se ukazuje doba minulá, její chod, její způsob užívání věcí, myšlenky a představy a to je velmi cenné pro nás a naši budoucnost.