Před zakoupením motorového oleje nejprve prostudujte příručku od Vašeho vozu, kde výrobce přesně definuje, jaký motorový olej byste měli použít. Výrobci vhodnost olejů posuzují podle výkonnostní úrovně a viskozity a my bychom si mohli o nich něco bližšího povědět.
olejový filtr

Klasifikace motorového oleje podle viskozity

Viskozita oleje je vlastnost, která určuje, za jakých podmínek a teplot bude olej tekutý, tedy jak se bude chovat ve dvou protichůdných ročních obdobích (v létě a v zimě). Pozor! Viskozita oleje je často považována za měřítko jeho kvality, což je pochopitelně nesmysl.

Oleje vhodné pro zimní období umožňují motoru, aby mohl dobře startovat při nízkých teplotách. Zimní oleje se značí číslem a písmenem W (např. 5W, 10W, 15W) a obecně platí, že čím menší číslo před písmen W, tím nižší teplota vzduchu (mráz) umožní zachovat tekutost (viskozitu) oleje, aby motor snadno nastartoval. Např. značení 5W znamená, že motor bude bez problémů startovat při teplotě -40° C.
čistý motor

Letní oleje Vám budou garantovat jeho předepsanou viskozitu naopak v průběhu vysokých letních teplot. V tomto případě platí, že čím je vyšší číslo letního oleje, tím vyšší může být venkovní teplota vzduchu, aby olej dostatečně motor mazal, aniž by došlo k tzv. přerušení mazacího filmu (aby nebyl olej příliš řídký). Pro naše evropské podmínky mírného klimatu jsou plně dostačující letní oleje, které se značí číslem 40.

V dnešní době se v podstatě používají pouze oleje tzv. „vícestupňové, neboli multigrade“, které bez problémů zajistí celoroční startování a mazání motoru v rozdílných klimatických podmínkách. Jsou označeny vzájemnou kombinací letního a zimního značení, tedy např. 5W-40, 10W-40, 15W-40. Někteří odborníci také upozorňují na rozdíl mezi stylem jízdy, kdy pro častější jízdy na krátkou vzdálenost, (motor se dostatečně nezahřeje na provozní teplotu) je lepší volit oleje 5W-40, zatímco pro časté dlouhodobé jízdy s dostatečně zahřátým motorem se doporučuje olej např. 10W-40.
motor s řemenem

Klasifikace motorového oleje podle výkonnosti

Jedná se o vlastnosti oleje v různých typech zátěže motoru a hodnotí se zde koroze ložisek a vnitřních stěn válců, pěnivost olejů, oxidační stabilita, tvorba usazenin za vysokých teplot, ochrana materiálu proti otěru apod. Pro naši informaci však bude plně dostačující znát pouze základní rozdíl mezi následujícími světovými normami, které musí všechny motorové oleje splňovat. V příručce od Vašeho vozu bude uvedena minimálně jedna z nich a podle této normy byste měli vhodný olej zakoupit. Normy jsou následující:

norma klasifikace olejů API (zkratka znamená American Petroleum Institute – USA)

norma klasifikace ACEA (Asociation Constructeurs Européens Automobile – Evropská unie)

norma výrobců vozidel a motorů (sem patří výrobci BMW, MAN, Ford, Volvo, Volkswagen, Mercedes Benz)