Výlety do přírody jsou krásným zážitkem. Aby to tak zůstalo a my jsme si pobyt v přírodě nepokazili nějakým nepříjemným zážitkem, měli bychom se chovat ohleduplně. Možná ani netušíte, do jakých problémů se můžete v případě výletu do lesa nebo k vodě dostat. Hrozí nám nemalé sankce za porušování lesního zákona, zákona o myslivosti i vodního zákona. Měli bychom se chovat tak, abychom se sankcím vyhnuli.
nepovolené táboření
Zvlášť přísný režim platí v národních parcích
. Informační cedule vás budou upozorňovat na to, co je v národním parku zakázané. Tady jsou pravidla jasně dána. Pokud není člověk úplný ignorant a chce přírodu zachovat v celé kráse, pokyny bude respektovat. V chráněných oblastech a národních parcích se nesmíte pohybovat mimo označené stezky. Platí i zákaz vjezdu motorových vozidel mimo označené komunikace. Dejte si tedy pozor hlavně při parkování. Jinak je tomu v případech, kde žádné informační tabule nejsou. Zvlášť v lesních porostech platí zákaz rozdělávání ohňů. Pokud jste se tedy rozhodli, že si v lese rozděláte oheň na opékání buřtů, raději od tohoto nápadu upusťte. Jestli budete přistiženi, zcela určitě vám hrozí nějaká sankce za přestupek. Lesy jsou všeobecně chráněné, a tak vás možná i překvapí, že sankcionováni můžete být za rušení klidu, odnášení hrabanky nebo poškozování a řezání stromků, sbírání rostlin a plodů chráněných. Také není možné tábořit mimo vyhraněná stanoviště. Přespání pod stromem v lese raději ani nezkoušejte. Seznamte se pro jistotu i s mysliveckým zákonem.
cesta v lesním porostu
Za poškození posedů a krmítek, v neposlední řadě za plašení a vstup do honitby, vás čeká pokuta až do výše třiceti tisíc. Pozor by si měli dát zvlášť pejskaři, kteří nechávají psy pobíhat volně po lese. Hrozí jim zastřelení psa, bohužel v poslední době praktika celkem rozšířená. Chráněné jsou i vodní toky. Měli bychom dbát na to, abychom vodní toky nějakým způsobem neznečišťovali, neporušovali koryta nebo hráze řek a potoků nebo jinak nenarušovali plynulost vody v řečišti.