Na jedné straně rostliny mohou pomocí světelné energie vytvářet svou organickou hmotu, na straně druhé je světlo také důležitým prvkem, který ovlivňuje růst a také i vývoj rostlin. Pokud se jedná o pokojové rostliny a jejich vztah na světlo, tak požadavky jsou velmi rozdílné. To znamená, že nejlepší bude vybrat pro každou místnost odpovídající druhy rostlin, které budou ne živořit, ale ve světelných podmínkách dané konkrétní místnosti se jim bude dařit.
rostliny v okně

Rozdělení pokojových rostlin podle nároků na světlo

Dají se rozdělit do tří základních skupin, a to na rostliny, které jsou vyloženě světlomilné, na ty, které dobře snášející stín a na stínomilné. Světlomilné rostliny, již podle názvu mají největší nároky na světlo, z toho důvodu jim vyhovují okna, která jsou obrácená k jihu. K nim patří například hvězdník, oleandr, mučenky, pelargónie, většina kaktusů a tučnolistých rostlin, pryšce, fikusy, kroton. O něco nižší nároky na světlo, ale stále ještě velké, mají například aloe, asparágusy, rostliny citrusovité, kamélie, některé bromélie, voskovky, šáchory, filodendrony a další rostliny, které můžeme pěstovat na východních, jihovýchodních a na jihozápadních oknech. Rostliny snášející velmi dobře stín?  Například ibišek, klívie, některé kapradiny, usambarská fialka, většina begónií, listové kaktusy jako je vánoční kaktus a fylokaktus, jsou vhodné pro okna, která jsou orientovaná k severovýchodu nebo severozápadu, zde jsou rostliny jen část dne ozařovány sluncem.
rostliny ve váze
Stínomilné rostliny nevyžadují přímé sluneční světlo, patří k nim většina kapradin, begónie královská, primulky, bramboříky. Proto se jim daří i na světlých oknech obrácených k severu. A jaké naše pokojové rostliny mají nejmenší nároky na světlo? Zde se jedná o běžně pěstované rostliny druhy jako je monstera, kořenokvětka, aukuba.